Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej

Powrót

Wytyczne kliniczne


Opis szkolenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki..

Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (pracownicy podmiotów leczniczych, w tym kadrze zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownicy organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz płatnika publicznego oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich).


W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.


W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o maksymalne ograniczenie przypadkowego roznoszenia się wirusa, organizacja szkoleń odbywa się w trybie on-line.


 Agenda

Miejsce szkolenia Termin Rejestracja
Bydgoszcz - szkolenie zamknięte 20 Października 2022 Rejestracja zamknięta
Szkolenie online 22 Listopada 2022 Zarejestruj się

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych