Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


1. Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych to wykaz świadczeń i procedur opieki zdrowotnej finansowanych ze składek zdrowotnych. Za jego zawartość odpowiedzialny jest Minister Zdrowia. Zleca on Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.


2. Wyroby medyczne

Czym różnią się leki od wyrobów medycznych? Czy każda tabletka jest lekiem? Wyroby medyczne stanowią bardzo dużą i różnorodną grupę produktów. Szacuje się, że na rynku dostępne jest nawet kilkaset tysięcy różnych wyrobów medycznych, które są istotnym elementem profilaktyki, diagnostyki oraz terapii pacjentów. Jak je rozróżnić i jak traktuje je system ochrony zdrowia - o tym w filmie.


3. Przebieg procesu taryfikacji.

Zastanawialiście się, ile kosztuje pobyt w szpitalu? Skąd biorą się te koszty i kto je liczy? Ustalaniem wysokości kosztów świadczeń medycznych, czyli tak zwaną taryfikacją zajmuje się Wydział Taryfikacji. Na jego pracę składa się wiele zadań powierzanych Agencji przez Ministerstwo Zdrowia. O tym opowiadamy w filmie.


4. Standard rachunku kosztów.

Film dotyczy SRK, czyli narzędzia wprowadzonego do standaryzacji rozliczeń między świadczeniodawcami m.in. szpitalami, przychodniami, a NFZ.


5. Ceny leków w teorii i praktyce.

Obrót lekami w Polsce podlega prawu farmaceutycznemu. Leki bez recepty, z przepisu lekarza, refundowane, stosowane np. w szpitalach. Dlaczego ich ceny bywają różne? W filmie prezentujemy system regulujący ich ceny.


6. Co mają wspólnego pasjans i Lwów z lekami?

Film w lekki sposób opisuje historią Stanisława Ulama, przedstawiciela lwowskiej szkoły matematyków, jego wizyty w szpitalu i tego jak układany przez niego pasjans pomógł w stworzeniu modelu ekonomicznego weryfikującego skuteczność leków.


7. Czemu służy HTA

W filmie znajdziemy opis czym jest jedno z podstawowych narzędzi analityków w ocenie technologii medycznych, czyli HTA (Health Technology Assessment), które łączy wiedzę z zakresu m.in.: medycyny, epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa i etyki.


8. Czy mamy wystarczająco dużo pieniędzy by zrefundować nowy lek

Analiza ekonomiczna to porównanie nowego leku pod względem kosztów i wyników zdrowotnych z lekami aktualnie stosowanymi w leczeniu danej choroby. Film opowiada jaki ma wpływ na refundację i jakich instrumentów używają analitycy by ocenić skuteczność leków.


9. Jak szukać wiarygodnych źródeł

Dzisiejszy świat szybkich, niesprawdzonych informacji dotyczy wszystkich dziedzin życia. W czasach pandemii szczególnie dotknął zdrowia publicznego. Jak szukać tych wiarygodnych źródeł, skąd czerpią wiedzę analitycy medyczni, czyli w skrócie o EBM (Evidence Based Medicine).


10. Jak ugryźć QALY

Quality – jakość, Adjusted – skorygowany, Life Year – rok życia. Rok życia skorygowany o jakość. W filmie znajdujemy odpowiedź do czego służy i jak wpływa na ocenę procedur medycznych i sposobów leczenia.


11. Programy polityki zadowotnej

Czym są programy polityki zdrowotnej? Na przykładzie leczenia otyłości u dzieci w pewnej gminie film pokazuje, jak powstają i jak działają.


12. PICOS w 5 minut

PICOS jest akronimem od angielskich słów. Population – badana populacja. Intervention – interwencja lub leczenie zastosowane w grupie badanej. Comparison – komparator lub leczenie zastosowane w grupie kontrolnej. Outcomes – punkty końcowe. Study type – rodzaj badania. Do czego to służy? O tym w historii Kacperka i jego bolącego ucha.


13. AOTMiT - czym się zajmujemy

Film w skrócie opowiada czym zajmuję się Agencja Oceny Technologii Medycznych, jakie są jej główne zadania w systemie ochrony zdrowia, jakich narzędzi używają nasi analitycy w ocenie technologii medycznych.


Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej


Wartość projektu:
6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
5 544 091,36 PLN

Wartość środków dotacji celowej:
1 034 090,14 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych