Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji aplikację internetową, której celem jest ułatwienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie tworzenia programów polityki zdrowotnej oraz raportów z ich realizacji.

Niniejszy kreator PPZ stanowi aplikację internetową z otwartym dostępem (open access) oraz logowaniem i rejestracją przy użyciu adresu mailowego.

W ramach aplikacji macie Państwo do dyspozycji dwa kreatory (projekt PPZ i raport końcowy), które w efekcie finalnym stworzą dokumenty w formacie PDF zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej (…). Na każdym etapie prac projektowych istnieje możliwość zapisania zmian, edycji wprowadzonych danych oraz powrotu do wcześniej zapisanej wersji projektu.

W ramach aplikacji dostępne będą również gotowe szablony programów polityki zdrowotnej (przygotowane zgodnie z rekomendacjami prezesa Agencji) z których mogą Państwo korzysta.

Poniżej znajduje się instrukcja obsługi aplikacji. Ponadto przed przystąpieniem do prac nad projektem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami Agencji, znajdującymi się w Repozytorium ( bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2 ).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z narzędziem!

Kliknij, aby przejść do aplikacji kreatora

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN