Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnejszkolenia@aotm.gov.pl

+48 22 101 46 47

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN