Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o maksymalne ograniczenie przypadkowego roznoszenia się wirusa, organizacja szkoleń odbywa się w trybie on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem szkoleń dostępnym tutaj

Szczegóły dotyczące projektu i oferowanych szkoleń znajdziecie Państwo w programie szkoleń.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych