Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”.


Rejestracja na szkolenia odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest tutaj . W ramach bezpłatnych szkoleń gwarantujemy Państwu nocleg (na szkolenia dwudniowe oraz jednodniowe) oraz zwracamy koszty dojazdu na szkolenie (w przypadku szkoleń stacjonarnych). Wszystkie przydatne informacje oraz szczegółowe zasady znajdują się w zakładce formularze do pobrania.


W związku ze stanem epidemiologicznym z powodu COVID-19, w trosce o maksymalne ograniczenie przypadkowego roznoszenia się wirusa, organizacja szkoleń odbywa się w trybie on-line.


Szkolenia, które oferujemy dotyczą:


Szczegóły dotyczące projektu i oferowanych szkoleń znajdziecie Państwo w programie szkoleń.

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych