Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych szkoleń, zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych i wykwalifikowanych prowadzących. Nasi wykładowcy w przystępny i jasny sposób postarają się przekazać Państwu szczegółową wiedzę i umiejętności. Są również otwarci na sugestie w zakresie poruszanych zagadnień i postarają się pomóc w rozwiązaniu najbardziej skomplikowanych zagadnień.Sylwetki naszych wykładowców

Zbylut Joanna

Joanna Zbylut

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinie ekonomii, finansów i statystyki.
Alt text

Karol Domański

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w dziedzinie ekonomii sektora publicznego oraz wyceny dóbr nierynkowych.
Natalia Fedoryszak-Kuśka

Natalia Fedoryszak-Kuśka

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinie statystyki i analizy danych.
Alt text

Tomasz Garbaty

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w dziedzinie wyszukiwania w medycznych bazach danych.
Alt text

Jakub Jopek

Wykładowca z zakresu programów polityki zdrowotnej.

Fizjoterapeuta oraz specjalista biologii molekularnej.
Alt text

Anna Kaczorek-Juszkiewicz

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w zakresie analiz klinicznych.
Alt text

Piotr Krakowian

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w zakresie analiz farmakoekonomicznych.
Alt text

Karolina Lewandowska

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinach: finanse, analiza danych.
Katarzyna Luchowska

Katarzyna Luchowska

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego.
Alt text

Konrad Pirek

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w dziedzinie wyszukiwania w medycznych bazach danych.
Alt text

Maciej Pomorski

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w zakresie instrumentów podziału ryzyka
Irena Rutkiewicz

Irena Rutkiewicz

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinie statystyki i analizy dużych zbiorów danych.
Alt text

Kinga Stańczak-Mrozek

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w zakresie analiz klinicznych.
Alt text

Aleksandra Świderska

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów, kosztów świadczeń, taryfikacji, e-zdrowia.
Alt text

Jakub Świtalski

Wykładowca z zakresu programów polityki zdrowotnej.

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego.
Maja Więckiewicz

Maja Więckiewicz

Wykładowca z zakresu taryfikacji świadczeń

Specjalista w dziedzinach zarządzania w tym zintegrowanych systemów zarządzania oraz zarządzania projektami, audytu i kontroli wewnętrznej.
Alt text

Katarzyna Wodzyńska

Wykładowca z zakresu programów polityki zdrowotnej.
Zastępca koordynatora merytorycznego projektu.

Specjalista w zakresie zdrowia publicznego i zarządzania projektami.
Alt text

Anna Zaremba

Wykładowca z zakresu oceny technologii medycznych.

Specjalista w dziedzinie analiz ekonomicznych.

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN