Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej

Powrót

Refundacja leków


Miejsce szkolenia Termin Rejestracja
Formuła projektu została wyczerpaczna - -

Wypełniony formularz prześlij na adres: szkolenia@aotm.gov.pl

Agenda: Pobierz


Opis szkolenia:

Tematyka poruszana podczas szkolenia ma na celu przedstawienie korzyści dla zarządzających jednostek założycielskich oraz systemu ochrony zdrowia stosowania jednolitego rachunku kosztów regulowanych standardem oraz wpływu rachunkowości zarządczej na procesy decyzyjne w efektywnym zarządzaniu placówką ochrony zdrowia i szukaniu kierunków poprawy jej rentowności.

Dodatkowym aspektem edukacyjnym jest podniesienie świadomości prawnej uczestników szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i w innych krajach na świecie, w tym w krajach sąsiadujących oraz porównanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce z innymi systemami.

Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom podmiotów leczniczych, w tym kadrze zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  • płatnikowi publicznemu,
  • oraz przedstawicielom organizacji pacjenckich.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o maksymalne ograniczenie przypadkowego roznoszenia się wirusa, organizacja szkoleń odbywa się w trybie on-line.


Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej


Wartość projektu:
6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
5 544 091,36 PLN

Wartość środków dotacji celowej:
1 034 090,14 PLN


Cel szczegółowy projektu: wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie orchony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych