Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Powrót

Refundacja leków i Taryfikacja świadczeń

Opis szkolenia:

Dzień 1 – Taryfikacja świadczeń

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu metod gromadzenia i raportowania danych, rodzaju danych przekazywanych przez świadczeniodawców, jakości przekazywanych danych oraz znaczenia zależności między plikami danych.

Tematyka poruszana podczas szkolenia ma na celu przedstawienie korzyści dla zarządzających jednostek założycielskich oraz systemu ochrony zdrowia stosowania jednolitego rachunku kosztów regulowanych standardem oraz wpływu rachunkowości zarządczej na procesy decyzyjne w efektywnym zarządzaniu placówką ochrony zdrowia i szukaniu kierunków poprawy jej rentowności.

Dodatkowym aspektem edukacyjnym jest podniesienie świadomości prawnej uczestników szkolenia w zakresie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i w innych krajach na świecie, w tym w krajach sąsiadujących oraz porównanie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce z innymi systemami.

Dzień 2 – Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków

Celem kształcenia jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami medycyny opartej na dowodach (ang. evidence based medicine, EBM) oraz oceny technologii medycznych (ang. health technology assesment, HTA), a także ich rolą w systemie ochrony zdrowia.

Każdy uczestnik szkolenia zostanie zaznajomiony ze sposobami finansowania w Polsce leków oraz świadczeń gwarantowanych. Zapozna się z procesem refundacyjnym, oceną skuteczności oraz określaniem kosztów terapii. Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z rolą Agencji, ułatwienie wyszukiwania informacji dot. finansowanych technologii oraz ich skuteczności i bezpieczeństwa. Każdy uczestnik wyposażony zostanie w podstawową wiedzę z zakresu analiz klinicznych i ekonomicznych.


Szkolenie dedykowane: osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych mających wpływ na decyzje w zakresie finansów oraz pracownikom działów finansowych, zamówień publicznych, rozliczeniowych, statystycznych i kodujących podmiotów leczniczych, kadry zarządzającej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, pracownikom organów założycielskich dla szpitali i innych podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, płatnika publicznego oraz przedstawicielom organizacji pacjentów


 Agenda


UWAGA!! Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym dniu szkolenia (należy zaznaczyć w formularzu).


Miejsce szkolenia Termin Rodzaj szkolenia
Białystok 14 stycznia 2020 Taryfikacja świadczeń
15 stycznia 2020 Refundacja leków
Katowice 28 stycznia 2020 BRAK MIEJSC Taryfikacja świadczeń
Olsztyn 04 lutego 2020 Taryfikacja świadczeń
05 lutego 2020 SZKOLENIE ODWOŁANE Refundacja leków
Bydgoszcz 03 marca 2020 BRAK MIEJSC Taryfikacja świadczeń
04 marca 2020 Refundacja leków
Katowice 8 kwietnia 2020 Refundacja leków Szkolenie odwołane w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju

Terminy kolejnych szkoleń już wkrótce!
Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN