Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej


Powrót

Wytyczne kliniczneOpis szkolenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do krytycznej oceny wytycznych praktyki klinicznej. Celem drugoplanowym jest przygotowywanie słuchacza do aktywnego uczestnictwa w procesach przygotowywania wytycznych praktyki klinicznej z zastosowaniem wybranej metodyki..

Szkolenie dedykowane jest w szczególności osobom, które biorą udział w opracowywaniu wytycznych klinicznych oraz wykorzystują je w codziennej praktyce (kadra medyczna, organizacje pacjenckie, pracownicy podmiotów leczniczych).


W takcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat metodyki tworzenia wysokiej jakości wytycznych klinicznych, oceny wytycznych z wykorzystaniem narzędzia AGREE II oraz procesu opiniowania zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez AOTMiT.


 Agenda

Miejsce szkolenia Termin
Warszawa 23 kwietnia 2020 Szkolenie odwołane w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju
28 maj 2020 Szkolenie odwołane w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju
24 czerwca 2020
24 września 2020

Projekt współfinasowany ze środków unii europejskiej

Wartość projektu: 6 578 181,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 544 091,36 PLN